Strona główna Analizy Wiron i niższe raty ?

Wiron i niższe raty ?

O ile naprawdę mogą spaść raty po wprowadzeniu Wiron?
O ile naprawdę mogą spaść raty po wprowadzeniu Wiron?
Czy Wiron obniży raty ?

Wiemy już że WIBOR® będzie wycofany. Znamy ramy czasowe jego końca. Wiemy jak będzie wyliczany nowy wskaźnik Wiron.
Reszta natomiast na razie jest dość dużą niewiadomą. Pomimo tego, co chwilę możemy trafić na informacje o tym jaka ta zmiana ma być korzystna dla kredytobiorców. O ile spadną raty kredytów.
Ostatnio popularne jest twierdzenie, że taniej będzie o 1,30pp, lub, że raty spadną o 10%.

Jak będzie naprawdę z tym Wironem?

Do tego trzeba cofnąć się do genezy zmiany wskaźnika. Wbrew pozorom nie jest ona spowodowana tym, żeby kredyt były tańsze, a banki mniej zarobiły. Powodem zastąpienia Wiboru jest zarzut o sposób jego ustalania, o brak jego przejrzystości i potencjalne możliwości przekłamań.

Zaproponowany nowy wskaźnik (nazywany wcześniej Wird) technicznie jest zupełnie inaczej wyliczany. Jego poprzednik niejako „przewidywał” co będzie się działo na rynku. Ten natomiast to średnia z odczytów historycznych. Także ilość i rodzaj transakcji, na podstawie których dokonywane są obliczenia różnią się od siebie.

GPW Benchmark S.A., która jest administratorem wskaźników referencyjnych udostępniła niedawno wyliczenia kursów Wiron od początku 2019 roku. Zaczęła także publikować odczyty predefiniowane, czyli już bezpośrednio odpowiadające obecnym stopom referencyjnym zawartym w umowach kredytowych.
Znając dodatkowo historyczne kursy Wibor możemy dokładnie sprawdzić jaka jest różnica pomiędzy wskaźnikami i jakich obniżek kosztów kredytowych możemy się spodziewać.

Jak to wyglądało w poprzednich latach ?

Dzięki danym z GPW Benchmark S.A. i Money.pl, Eksperci Proferto Sp. z o.o. przeprowadzili analizę, z której jasno widać, że nie da się jednoznacznie określić, jaki zysk (lub strata) dla kredytobiorców wynikać będzie z planowanych zmian. Różnica, oprócz tego, że nie była historycznie stała, to nie zawsze była pozytywna.

Przez duże rozbieżności w sposobie ustalania wysokości Wiron i Wibor, wysokość różnicy zależy w dużej mierze od momentu cyklu stóp procentowych. W przypadku długiej ich stabilności będziemy mieli do czynienia z dość stałą wartością. Niestety daleko jej do publikowanego ostatnio 1,3pp. Przed pandemią wynosiła średnio 0,5 pp na korzyść Wiron. W czasie covidu, gdy stopy były sztucznie obniżone było to już tylko 0,2 pp.

Największa różnica na korzyść nowego wskaźnika będzie widoczna podczas wzrostu stóp procentowych. Średnia z odczytów historycznych będzie zawsze mniejsza, niż aktualny kurs. Obecnie mamy z tym do czynienia. Dodatkowo mechanizm ten sprawia, że Wiron niejako „goni” Wibor. Przez co podczas wzrostów rośnie z opóźnieniem.

Odwrotną sytuację mieliśmy podczas ostatnich obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W drugim kwartale 2020 roku możemy zobaczyć coś zupełnie innego. W niektórych momentach Wibor miał niższy kurs. To też, jak wcześniejsze wynika ze sposobu kalkulacji.
W momencie obniżek stóp, średnia historyczna będzie wyższa niż wartość aktualna.
Dodatkowo opóźnienie Wiron może w pewnych okresach spowodować, że będzie on mniej korzystny niż obecny Wibor.

Czy możliwy jest więc realny spadek rat o 10% ?

Załóżmy, że posiadamy kredyt w wys. 300 000 zł zaciągnięty na 20 lat, którego oprocentowanie wynosi dziś 9,30%. Rata takiego zobowiązania wynosi więc 2757 zł.

Za rozsądna różnicę pomiędzy indeksami przyjmijmy tę z okresu stabilnego poziomu stóp procentowych (sprzed pandemii), czyli 0,5 pp.

Wprowadzenie nowego wskaźnika spowodowałoby więc obniżenie naszego oprocentowania do poziomu 8,80%. To przy przyjętym przykładzie da spadek raty do 2660 zł. Różnica wyniesie więc 97 zł, co stanowi obniżkę tylko o 3,5%.

Wszystkie powyższe wyliczenia zakładają jednak, że nie zostanie zastosowany tzw. spread korygujący. Jeżeli zostanie on wprowadzony, a raczej zostanie, to różnica w oprocentowaniu zostanie maksymalnie zmniejszona.
(o spreadzie korygującym będzie można przeczytać w kolejnym opracowaniu)

Poprzedni artykułMapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych
Następny artykułMożna stosować indeksy Wiron jako wskaźniki referencyjne w umowach